SINCE 1943  |  OFICIÁLNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠPORTOVÉHO KLUBU
ARCHÍV TURNAJOV       tvcom.cz  I   ehfTV.com  I   2 % daní  I   SZH

Winter Cup Duslo Šaľa 2019 – Mladšie dorky / 01.02.2019 - 03.02.2019

kontakt: HK Slovan Duslo Šaľa  |  aktualizácia: 08.10.2018 10:36
Pošli článok na e-mail    Vytlač stránku

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 

Termín       -        1. - 3.02. 2019 

1.2.2019     –        začiatok 10:00 podľa rozpisu

2.2.2019     –        podľa herného plánu

3.2.2019     –        ukončennie o 15.00 hod.

Miesto konania:   Športová hala Šaľa.

 

DATE AND PLACE OF TOURNAMENT

 

Date  -      1. - 3.02. 2019 

1.2.2019 - beginning at 10:00 am according to the schedule

2.2.2019 - according to the game schedule

3.2.2019 - ending at 3.00 pm

Place: Šaľa Sports Hall.

 

KATEGÓRIA

Mladšie dorky 2002/2003 

 

CATEGORY:

U16 (years of birth 2002/2003)

 

SYSTÉM TURNAJA

Počet družstiev:

9 - 12 tímov, podľa počtu prihlásených tímov:

a - každý s každým (9 tímov)

b - dve skupiny (12 tímov)

1 x time out - 30 sekúnd

Vylúčenie - 2 minúty, 

Podľa platných pravidiel hádzanej a platnej legislatívy.

Herný plán bude upresnený podľa prihlásených družstiev a bude zverejnený na webe turnaja.

 

THE TOURNAMENT SYSTEM

Number of teams:

9 - 12 teams, according to the number of teams registered:

A - each with each (9 teams)

B - two groups (12 teams)

1 x time out - 30 seconds

Sent-off - 2 minutes,

According to the valid rules of handball and valid legislation.

The game plan will be specified according to the registered teams and will be published on the tournament website.

 

ŠTARTOVNÉ

Je 100 EUR za každé hrajúce družstvo.

Štartovné je nutné zaplatiť prevodom na účet:

VÚB, a.s.     IBAN:    SK97 0200 0000 0000 1863 4132

SWIFT: SUBASKBX,

variabilný symbol: obdrží každé družstvo

 

ENTRY FEE

€100 for each team playing.

The starting fee must be paid by transfer to the account:

VUB, a.s.     IBAN: SK97 0200 0000 0000 1863 4132

SWIFT: SUBASKBX,

variable symbol: receives each team

 

TERMÍN PRIHLÁSENIA

Termín podania prihlášky je:    15.12.2018.

Potvrdenie obdrží prihlásené družstvo najneskôr do 20.12.2018.

Štartovné je nutné uhradiť na hore uvedený účet do 20.12.2018

 

APPLICATION DEADLINE

Application deadline: 15.12.2018.

Confirmation will be received no later than 20.12.2018.

The starting fee must be paid to the above account by 20.12.2018

 

STRAVOVANIE

Všetky družstvá sa budú stravovať v reštaurácii Domino.

V športovej hale, je k dispozícii bufet.

Plná penzia: 11 EUR /osoba

(3,00 EUR raňajky, 4,50 EUR obed, 3,50 EUR večera)

 

2.2. 2019 večerný raut pre členov realizačných tímov, koncert pre dievčatá 

 

UBYTOVANIE

Nutné si priniesť so sebou spacák, karimatku/nafukovací matrac, prezúvky

Cena ubytovania: 3,00 EUR /osoba/noc 

Cena za upratovanie na družstvo je: 8 EUR.

 

FOOD

All teams will be served in the restaurant Domino.

There is a buffet in the sports hall.

Full board: 10 EUR / person

(3,00 EUR breakfast, 4,50 EUR lunch, 3,50 EUR dinner)

 

2.2. 2019 evening dinner for members of the implementation teams, concert for girls

 

ACCOMMODATION

It is necessary to bring a sleeping bag, a mattress / inflatable mattress and slides with you.

Price of accommodation: 3,00 EUR / person / night

The cost for cleaning by the team is: EUR 8.

 

CENY

Tri najlepšie družstva obdržia pohár, medaily, diplom.

Individuálne ocenenia – najlepšia hráčka, strelkyňa a brankárka.

 

PRIZES

The three best teams will receive a cup, a medal and a diploma.

Individual prizes - best player, shooter and goalie.

Prílohy

Fotogaléria

HK Slovan Duslo Šaľa
Mosonmagyaróvári KCSE
Handball club Zlín
Győr
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most
Havlíčkuv Brod
TJ Sokol Poruba
Poháre pre víťazov
Individuálne ocenenia

Naši partneri, sponzori

Duslo Šaľa
Respect Slovakia s.r.o.
SPP
Elmark plus
PPA
MAKS-D, s.r.o.
Autoprofit
Actemium
ERIMA Demišport
Erima
S ARMAT
Extrabenz
G&G čerpacia stanica
Optika Horizont

NÁJDETE NÁS

Horná 30
Šaľa 927 01

+(421) 903 856 977
MOL LIGA
Duslo Šaľa  
2018 © HÁDZANÁRSKY KLUB SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Horná 30, Šaľa všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  e-mail  |  HARMONOGRAM HALY
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3